GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "enters"
enters4c.swf
enters4c.swfNúmeros enteros3933 veces vistaGenera problemas sobre números enteros. Para facilitar la comprensión usa animaciones del movimiento del ascensor.
enters3c.swf
enters3c.swfEl termómetro y los números enteros2050 veces vistaGenera ejercicios para representar la temperatura del termómetro mediante números enteros.
podenfer.swf
podenfer.swfRestes amb nombres naturals i nombres enters5356 veces vistaGenera exercicis on s'ha d'identificar quan es poden fer restes amb nombres enters i/o naturals
comdafa1.swf
comdafa1.swfCompleta les dades que falten (suma i resta de nombres enters)7209 veces vistaGenera exercicis en els que s'ha de completar els nombres enters que falten en les operacions.
openters1.swf
openters1.swfOperacions amb nombres enters11600 veces vistaGenera exercicis de suma i multiplicació amb nombres enters
openters1c.swf
openters1c.swfOperaciones con números enteros9154 veces vistaGenera ejercicios de suma y multiplicación de números enteros dispuestos
nenters2.swf
nenters2.swfOperacions de resta i suma de nombres enters amb parèntesis8141 veces vistaGenera exercicis de resta i suma de nombres enters amb parèntesis
nenters2c.swf
nenters2c.swfOperaciones de sumar y restar números enteros con paréntesis7166 veces vistaGenera ejercicios de sumar y restar números entero con paréntesis
copasa1.swf
copasa1.swfCobraments, pagaments i saldo5535 veces vistaAplicació que te com a objetiu practicar les operacions relacionades amb els cobraments, pagaments i saldo. Es treballa també la suma i resta dels nombres enters.
operfle1.swf
operfle1.swfSumes i restes de nombres enters9804 veces vistaAplicació que genera diferents fletxes de color amb valors positius i negatius. L'activitat consisteix a anar sumant o restant segons el color de les fletxes.
granpe1.swf
granpe1.swfMés gran, més petit o igual8185 veces vistaGenera exercicis de comparació de nombres enters utilitzant els símbols <,<,=.
combuits1.swf
combuits1.swfOperacions amb signes7174 veces vistaGenera exercicis per practicar les operacions on s'han d'aplicar les regles dels signes.
calment6.swf
calment6.swfCàlcul mental 610255 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 2.
calment5.swf
calment5.swfCàlcul mental 59879 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 1.
 
14 archivos en 1 página(s)