GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "calcula"
coord5c.swf
coord5c.swfCoordenadas del ajedrez1445 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular las coordenadas de las figuras del ajedrez.
sumem6c~0.swf
sumem6c~0.swfComprar y calcular1996 veces vistaGenerar ejercicios donde se han de comprar figuritas de animales y calcular el precio total de la compra.
doblemit3c.swf
doblemit3c.swfMitad, doble, triple, cuádruplo i quíntuplo2465 veces vistaGenera ejercicios en los que se ha de calcular operaciones del tipo: mitad, doble, triple, cuádruplo i quíntuplo.
anfal1c.swf
anfal1c.swfMinutos que faltan5815 veces vistaGenera ejercicios donde se han de calcular los minutos que faltan para una determinada hora.
sumem6c.swf
sumem6c.swfCalcula los sumandos para obtener el mismo número5907 veces vistaGenera ejercicios para calcular los sumandos de diferentes sumas que deben tener el mismo resultado.
restes3c.swf
restes3c.swfDescubre el minuendo, el sustraendo y el resto4827 veces vistaGenera ejercicios de restas en las que hay que calcular el minuendo en unas, y el sustraendo y resto en otras.
caldist1c.swf
caldist1c.swfCalcula distancias4368 veces vistaGenera problemas de cálculo de distancias entre poblaciones
comsum3c.swf
comsum3c.swfCalcula los sumandos4540 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular varios sumandos de una suma.
facfal3c.swf
facfal3c.swfFactor que falta4400 veces vistaGenera ejercicios de multiplicaciones donde hay que calcular el factor que falta
femsum8c.swf
femsum8c.swfSuma de sumas7109 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular tres sumas y posteriormente la suma total de los resultados.
femsum8.swf
femsum8.swfSuma de sumes4669 veces vistaGenera exercicis on s'ha de calcular tres sumes i posteriorment la suma total dels resultats.
serfalt2.swf
serfalt2.swfDescobreix els factors de les sèries numèriques4762 veces vistaGenera sèries numèriques on s'ha de calcular els factors de la sèrie.
serfalt2c.swf
serfalt2c.swfDescubre los factores de una serie numérica7271 veces vistaGenera series numéricas de sumas y restas en las que se ha de calcular los factores de dichas series.
mtq1.swf
mtq1.swfMeitat, terç i quart3181 veces vistaGenera exercicis per calcular la meitat, el terç i el quart d'un número.
mtq1c.swf
mtq1c.swfMitad, tercio y cuarto3517 veces vistaGenera ejercicios para calcular la mitad, el tercio y el cuarto de un número.
graf3r2c.swf
graf3r2c.swfCompleta coordenadas17158 veces vistaInteractivo que genera ejercicios con dibujos situados en diferentes coordenadas que hay que calcular.
graf3r2.swf
graf3r2.swfCompleta coordenadas14317 veces vistaInteractiu que genera exercicis amb dibuixos situats en diferents coordenades que cal calcular.
sumang1.swf
sumang1.swfSuma d'angles interiors5553 veces vistaGenera exercicis per calcular la suma dels angles interiors d'un polígon.
diag1.swf
diag1.swfCàlcul de diagonals d'un polígon6687 veces vistaGenera activitats on s'ha de calcular el nombre de diagonals d'alguns polígons. El programa reforça visualment aquest concepte.
distreals1.swf
distreals1.swfEscales i distàncies reals2829 veces vistaGenera activitats on s'han de mesurar els dibuixos i calcular la longitud en base a les escales proposades.
distreals1c.swf
distreals1c.swfEscalas y distancias reales7755 veces vistaLa actividades consisten en medir los dibujos y calcular la longitud en base a las escalas propuestas.
propor2.swf
propor2.swfProporcions-28549 veces vistaGenera exercicis per calcular la incògnita d'una proprció.
estelmat1c.swf
estelmat1c.swfJuego de cálculo mental de sumas10755 veces vistaSe ha de calcular y escribir el resultado de la suma que debería salir en cada una de las 8 puntas de la estrella. Genera ejercicios de cálculo mental de sumas.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7858 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
domin1.swf
domin1.swfGENERADOR CALCULA AMB EL DOMINÓ13730 veces vistaAquesta aplicació pot ser utilitzada per a practicar el càlcul mental. Una vegada es calculen la quantitat total de punts de les fitxes i fent clic en el botó baixar cortina, s'activa un comptador de temps que ens informarà dels segons que s'han trigat a resoldre l'activitat. També es pot utilitzar amb la pissarra digital per a treballar l'estimació de quantitats. En aquest cas el professor preguntarà als alumnes en quina secció de les dues hi ha més punts i deixarà un temps abans de baixar la cortina.
domin1c.swf
domin1c.swfGENERADOR CALCULA CON EL DOMINÓ21048 veces vistaEsta aplicación puede ser utilizada para practicar el cálculo mental. Una vez se calcula la cantidad total de puntos de las fichas y haciendo clic en el botón bajar cortina, se activa un contador de tiempo que nos informará de los segundos que se ha tardado en resolver la actividad.

También se puede utilizar con la pizarra digital para trabajar la estimación de cantidades. En este caso el profesor preguntará a los alumnos en qué sección de las dos hay más puntos y dejará un tiempo antes de bajar la cortina.
gforplai.swf
gforplai.swfGENERADOR DE FiTXES D'EXERCICIS SOBRE FORÇES I PLANS INCLINATS5867 veces vistaGenera exercicis per treballar amb la calculadora sobre forçes en plans inclinats. A més a més de poder imprimir-los permet crear-los i veure la solució.
gforplaic.swf
gforplaic.swfGENERADOR DE FICHAS DE EJERCICIOS SOBRE FUERZAS EN PLANOS INCLINADOS6530 veces vistaGenera ejercicios para trabajar con la calculadora sobre fuerzas en planos inclinados. Además de poder imprimirlos permite crearlos y ver la solución.
gpesenc.swf
gpesenc.swfGENERADOR CÁLCULA SU PESO20400 veces vistaUn juego en el que se ha de calcular pesos utilizando la operación de la división pero que exige pensar un poco antes.
gpesen.swf
gpesen.swfGENERADOR QUAN PESEN?13642 veces vista Un jOC en el que s'ha de calcular pesos utiliTzanT l'operació de la divisió perÒ que exigeIX pensar previament.
calcula_el_volumen1.pdf
calcula_el_volumen1.pdfCALCULA EL VOLUMEN 16142 veces vistaConsta de dos fichas en formato pdf creadas con el generador "calcula el volumen". Como siempre con este tipo de generadores con fórmulas se imprime una ficha con soluciones y otra sin ellas.
calcula_el_area1.pdf
calcula_el_area1.pdfCALCULA EL ÁREA DE LAS FIGURAS 14863 veces vistaConsta de dos fichas en formato pdf. Una con las soluciones y un otra sin ellas.
calcula_las_logitudes_1.pdf
calcula_las_logitudes_1.pdfCALCULA LAS LONGITUDES 15332 veces vistaConsta de dos fichas en formato pdf creada con el generador "circunferencia". Una con soluciones y otra sin ellas.
gmaca2.swf
gmaca2.swfMÁQUINAS DE CALCULAR (MULTIPLICAR)11990 veces vistaPermite generar multitud de fichas de cálculo con sólo hacer clic al botón.
gmaca1.swf
gmaca1.swfMÀQUINES DE CALCULAR (sumes v. catalán)9713 veces vista
35 archivos en 1 página(s)