GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "càlcul"
divi3.swf
divi3.swfTermes de la divisió i càlcul mental4208 veces vistaGenera exercicis on s'ha d'identificar el termes de la divisió i fer el càlcul mentalment.
canvpos.swf
canvpos.swfIdentifica l'ordre correcte4626 veces vistaGenera exercicis on a partir de sèries de nombres s'ha d'identicar el que no tenen la posició correcta.
femsum8c.swf
femsum8c.swfSuma de sumas7109 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular tres sumas y posteriormente la suma total de los resultados.
femsum7.swf
femsum7.swfTroba la suma4609 veces vistaGenera exercicis en què s'ha escollir d'una llista la suma que correspon al resultat.
diag1.swf
diag1.swfCàlcul de diagonals d'un polígon6687 veces vistaGenera activitats on s'ha de calcular el nombre de diagonals d'alguns polígons. El programa reforça visualment aquest concepte.
restdc1.swf
restdc1.swfRestar 10 i 100 5271 veces vistaAplicació de càlcul mental de la resta de 10 i 100
arper.swf
arper.swfPerímetre i àrea16168 veces vistaGenera exercicis de càlcul sobre perímetres i àrees.
divper1~0.swf
divper1~0.swfDividir per 2,3,4...8972 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de dicisions
trobang1.swf
trobang1.swfCàlcul d'angles (complementari-suplementari)6717 veces vistaGenera exercicis d'identificació i càlcul d'angles.
calment6.swf
calment6.swfCàlcul mental 610047 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 2.
calment5.swf
calment5.swfCàlcul mental 59593 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 1.
calment3.swf
calment3.swfCàlcul mental 38952 veces vistaGenera operacions en les que s'ha de resoldre el minuend o subtrahen d'una resta.
calment2.swf
calment2.swfCàlcul mental 27504 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes però en alguns casos es dona el resultat i s'ha de resoldre el altres dos termes de l'operació.
calment1.swf
calment1.swfCàlcul mental 17336 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes. El programa permet comprovar i esborra les errades.
igualres1.swf
igualres1.swfEl mateix resultat 17476 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de suma i resta on s' ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
igualres2.swf
igualres2.swfEl mateix resultat 26758 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de multiplicació i divisió on s'ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
restem2.swf
restem2.swfRestem?7325 veces vistaJoc de càlcul mental de restes. S'ha d'escollir la solució d'entre 11 opcions.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7858 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
gsacnum.swf
gsacnum.swfCàlcula la suma total12627 veces vistaGenerador d'exercicis de càlcul mental de sumes. Permet també crear fitxes per a imprimir.
gbus4.swf
gbus4.swfMarca la xifra. Multiplicar nivell 112762 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la multiplicació. Nivell bàsic.
gbus3.swf
gbus3.swfMarca la xifra. Restar.10596 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la resta.
gbus1.swf
gbus1.swfMarca la xifra. Sumes9227 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la suma.
cliresum.swf
cliresum.swfClica y Suma9485 veces vistaAplicació que genera exercicis de càlcul mental de sumes per treballar amb grups amb la PDI.
sumdausc.swf
sumdausc.swfSumamos con los dados11648 veces vistaAplicación que genera sumas con los dados de las caras visibles y las ocultas
sumdaus.swf
sumdaus.swfSumen amb el daus9551 veces vistaAplicació que genera sumes amb daus de les cares visibles i les ocultes.
fs.swf
fs.swfCanvia el signes. Ver (català)12428 veces vistaAplicació que genera exercics amb tres operacions en les que s'han de canviar els operadors per a quadrar el resultat.
domin1.swf
domin1.swfGENERADOR CALCULA AMB EL DOMINÓ13730 veces vistaAquesta aplicació pot ser utilitzada per a practicar el càlcul mental. Una vegada es calculen la quantitat total de punts de les fitxes i fent clic en el botó baixar cortina, s'activa un comptador de temps que ens informarà dels segons que s'han trigat a resoldre l'activitat. També es pot utilitzar amb la pissarra digital per a treballar l'estimació de quantitats. En aquest cas el professor preguntarà als alumnes en quina secció de les dues hi ha més punts i deixarà un temps abans de baixar la cortina.
gconpir.swf
gconpir.swfGENERADOR DE PIRÀMIDES DE SUMES15446 veces vistaGenera exercicis interactius de tipus joc de càlcul mental.
gmaca1.swf
gmaca1.swfMÀQUINES DE CALCULAR (sumes v. catalán)9713 veces vista
 
29 archivos en 1 página(s)