GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "barres"
diagramb1.swf
diagramb1.swfDiagrama de barres19012 veces vistaAplicació que genera exercicis per aprendre el concepte de representació en diagrama de barres.
gbarresc.swf
gbarresc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE BARRAS DE GRÁFICAS23049 veces vistaGenera ejercicios interactivos que trabajan los conceptos de frecuencia e intérvalo para representaciones gráficas. Permite generar ejercicios para imprimir.
gbarres.swf
gbarres.swfGENERADOR D'EXERCICIS DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA13393 veces vistaGenera exercicis interactius que treballen els conceptes de freqüència i interval per a representacions gràfiques. Permet generar també exercicis per a imprimir.
comgrafic.swf
comgrafic.swfGENERADOR COMPTA I COMPLETA GRÀFICS11284 veces vistaGenerador de fitxes. Consta d'una fitxa interactiva que genera quantitats diferents de boles de colors. L'activitat consisteix en comptar-les i representar-les en unes gràfiques de barres. També es poden generar fitxes per a imprimir-les en paper. És adequada per a iniciar-se en la representació gràfica de quantitats.
 
4 archivos en 1 página(s)